Voetreflexmassage


Voetreflexmassage is een heerlijk ontspannende massage, die tevens bekendstaat om haar effect op de rest van het lichaam. Deze massage helpt het lichaam om meer in balans te komen.


De huidige voetreflexologie is gebaseerd op een oude vorm van therapie. Ongeveer 4000 jaar geleden werden in China, Egypte en Amerika al behandelingen op de voet en hand gegeven waarbij men gebruikmaakte van impulsen. Langzamerhand begint men ook in de westerse wereld de werkzaamheid van deze massage te zien en er interesse voor te tonen.
 

Bij voetreflexmassage wordt uitgegaan van energiebanen die door het lichaam lopen. Deze energiebanen kunnen verstoord raken, waardoor klachten kunnen ontstaan. Door speciale punten op de voet en voetzool te bewerken, kunnen deze blokkades worden opgeheven, waardoor de energie weer gaat stromen en klachten kunnen verminderen. De voetreflexmassage is gebaseerd op de visie dat elk mens een natuurlijk herstelvermogen bezit. Dit natuurlijk vermogen kan door diverse oorzaken worden verstoord. Door voetreflexmassage kan dit zelfherstellend vermogen worden gestimuleerd.

 

NB. het gaat hier om een voetreflexmassage en niet om voetreflextherapie. Deze behandelig komt daardoor niet in aanmerking voor vergoeding van de zorgverzekering.