VBAG, beroepsvereniging voor natuurgeneeskunde

 

De natuurgeneeskundige behandelingen bij Lilaea worden gegeven door mij, Ina Lindeman.

Ik ben aangesloten bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG). Dit is een beroepsorganisatie voor natuurgeneeskundige zorgverleners en therapeuten. De VBAG heeft als doel de diverse alternatieve therapieën en werkvormen (zoals massagetherapie en acupunctuur) samen te voegen onder de noemer natuurgeneeskunde. Ook heeft zij als doel de professionalisering van deze beroepsgroep te vergroten.

Een therapeut aangesloten bij de VBAG oftewel een natuurgeneeskundig therapeut heeft een hbo-opleiding en volgt jaarlijks cursussen om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Zo weet u zeker dat u in goede handen bent.

Via het VBAG ben ik aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie en val ik onder het klacht- en tuchtrecht van het TCZ. In het contact met mijn clienten gelden de bepalingen, beroepscode en klachtenregeling van de VBAG, RBCZ/TCZ.

V.B.A.G. licentienr.: 2141103A
 
 

RBCZ

Zoals hierboven gemeld ben ik ook aangesloten bij de RCBZ en NIBIG. Dit zijn overkoepelende brancheorganisaties.

RBCZ reg. nr. : 910687RGeschilleninstantie

“Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook onze/mijn praktijk voldoen aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

 

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze/mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze/mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons/mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden wij/bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

 

Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij wij/ik zijn/ben aangesloten.

Met ingang van 1-1-2017 is onze/mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

 

Contact

Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.“